b.Proiectul de instalare

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


g) numarul maxim de sta^ii de lucru permis de structure adoptata si posibilita^ile de integrare si dezvoltare a rc^elei;
h) stabilirea vitezelor maxime dc transfer al datelor admise de re^ea (sec^iuni si
puncte critice de gatuire); i) echipamentete si masurile de protecpe la variajia sau intreruperea re$elei de
alimentare cu energie electrici; j) legaturile exterioare ale re^elei existente sau In perspectivi si modul de
asigurare a acestora;
k) defmirea posturilOT (corelata cti specifica^iile tehnice); 1) instalari de software pe fiecare static (server, posturi); m) incarcarea aplica^iilor si a bazelor de dale de test; n) graficele cu perioadele de testan si antrenament ale personalului implicat in
activitatea de exploatare; o) masurixde^protectie^iecifice instal^ii-tTEMPEST, ojganizatojice, paroje
apces la postjiFTetc.); p) modalitati de realizare a proiectului (personal implicat, materiale consumate,
investitii, amenajari de cazarrpare etc.), costuri.Art 31 La proiectul de instalare vor fi anexate toate modificarile si diferen^ele aparute intre specificafiile tehnice si tehnica receptionati in urma inzestrarii. De asemenea, se vor preciza implicatiile acestora asupra cerin^elor tehnice si a indeplinirii obiectivelor si sarcinilor prevazute in proiectul director de informatizare.
Art. 32, Eventualele modificari ale specifica^iilor tehnice (datorate schimbarii sau modificani configura;iilor hardware si software ale retelei de calculatoare) se vor anexa la proiectul de instalare pentru a fi avizate de organul central de informatics.