b.Aprovizionarea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 26 - Repartiюia materialelor din surse se face оn funcюie de misiunile trupelor, locul ?i rolul оn dispozitiv, gradul de suport logistic, existenюa ?i starea cгilor de comunicaюie, юinвndu-se seama de: urgenюг', evitarea оncruci?гrilor de transport ?i a aglomeraюiei la distribuюii, timpul la dispoziюie ?i posibilitгюile de transport.
Produsele ?i materialele puse la dispoziюie оn surse se repartizeazг marilor unitгюi, unitгюilor ?i subunitгюilor de cгtre organele de conducere logisticг.
E?aloanele superioare transmit marilor unitгюi ?i unitгюilor (subunitгюilor) subordonate informaюii referitoare la: denumirea surselor de aprovizionare, felul materialelor, cantitatea, data ?i ora cвnd se pun la dispoziюie, cu mijloacele cгrui e?alon se executг transportul.
Art 27- оn perioada ripostei graduale, оn funcюie de situaюie, unele mari unitгюi ?i unitгюi continuг sг se aprovizioneze de la sursele existente la pace, conform planului оn curs de aplicare, iar altele sunt repartizate la noi surse de aprovizionare.
Art. 28 - Stocurile reprezintг cantitгюile de produse ?i materiale prevгzute sг existe, conform e?alonгrii, asupra luptгtorului (piesei, autovehiculului, utilajului etc.) ?i оn depozitele tuturor e?aloanelor, necesare pentru оndeplinirea misiunilor.
xоn funcюie de e?aloanele la care se creeazг, stocurile de materiale se clasificг, astfel:
- stocul trupelor reprezintг cantitгюile de produse ?i materiale prevгzute mk sг existe, conform e?alonгrii, asupra luptгtorului (piesei, autovehiculului, H utilajului etc.) pвnг la nivelul depozitului de mare unitate tacticг;
-stocul operativ reprezintг cantitгюile de produse ?i materiale prevгzute sг existe оn depozitele marilor unitгюi operative;
-stocul strategic reprezintг cantitгюile de produse ?i materiale prevгzute sг existe la depozitele e?aloanelor superioare marilor unitгюi operative.
-stocul suplimentar reprezintг cantitгюile de produse ?i materiale care se asigurг оn plus faюг de e?alonarea normalг a stocurilor, la ordinul e?alonului superior pentru оndeplinirea unei misiuni