a.Alg namei,Conversia de nume

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Accesul iniţial la un fişier se face precizând numele căii sale (vezi apelurile sistem open, chdir şi link). Deoarece nucleul operează intern cu inoduri (şi nu cu numele căii), pentru a accesa un fişier converteşte numele căii sale în inod. Algoritmul namei analizează numele căii componentă cu componentă, convertind fiecare componentă pe baza numelui ei şi al directorului în care se execută căutarea, şi returnează eventual inodul corespunzător numelui căii date ca intrare (vezi figura 4.11).
Fiecare proces are asociat un directorul curent, iar u area sa conţine un pointer către inodul directorului curent. Directorul curent al primului proces din sistem (procesul 0) este directorul rădăcină. Directorul curent al oricărui alt proces este directorul curent al procesului părinte din momentul creării. Procesele schimbă directorul lor curent folosind apelul sistem chdir. Căutarea începe din directorul curent dacă primul caracter din cale nu este "/", altfel va începe din directorul rădăcină. În ambele situaţii nucleul găseşte uşor inodul din care începe căutarea, deoarece directorul curent se regăseşte în u area procesului, iar rădăcina sistemului este memoratã într-o variabilă globală.
Algoritmul namei utilizează inoduri intermediare în analiza a unui nume de cale, numite inoduri de lucru (working inode). Primul inod de lucru, este cel din care se începe căutarea. Pe durata fiecărui ciclu din namei, nucleul se asigură că inodul de lucru este al unui director. Altfel, sistemul ar încălca aserţiunea că numai directoarele pot fi noduri în arborele de fişiere. Procesul trebuie să aibă şi permisiunea de a căuta directorul (permisiunea de citire nu este suficientă). Procesul o are dacă identificatorul utilizator (user ID, prescurtat UID) al procesului se potriveşte cu identificatorul proprietarului sau grupului (GID) fişierului, sau dacă fişierul are setate permisiunile care să permită căutarea utilizatorilor