a.Memoria CACHE; structuri de date

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


nucleul pгstreazг fi?ierele pe dispozitive de memorare permiювnd proceselor sг stocheze noi informaюii sau sг regгseascг informaюii stocate anterior. Cвnd un proces dore?te sг acceseze date dintr-un fi?ier, nucleul aduce datele оn memoria principalг, unde procesele le pot examina, le pot modifica ?i pot cere ca acestea sг fie salvate din nou оn sistemul de fi?iere. De exemplu, sг revedem programul copy din nucleul cite?te datele din primul fi?ier оn memorie iar apoi scrie datele оn cel de-al doilea fi?ier. Оn timp ce trebuie s? transfere datele din fi?ier оn memorie, nucleul trebuie de asemenea s? transfere ?i date auxiliare оn memorie pentru a le manipula. Spre exemplu, superblocul unui sistem de fi?iere descrie printre altele, spaюiul liber disponibil din sistemul de fi?iere. Nucleul cite?te superblocul оn memorie pentru a-i accesa datele ?i оl scrie оnapoi оn sistemul de fi?iere cвnd dore?te sг salveze datele. Оn mod similar, inodul descrie situaюia unui fi?ier. Nucleul cite?te un inod оn memorie cвnd doreste sг acceseze datele dintr-un fi?ier ?i rescrie inodul оnapoi оn sistemul de fi?iere cвnd dore?te sг actualizeze starea fi?ierului. El manipuleazг aceste date auxiliare fгrг cunoa?terea explicitг a proceselor care ruleazг.