Telecomunicaюia ,Mediul de transmisie

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Telecomunicaюia reprezintг orice transmisie ?i/sau recepюie de semnale reprezentвnd semne, scrieri, imagini, sunete sau orice altг reprezentare care poate avea un оnюeles pentru utilizatori, realizatг prin cablu, radio, fibrг opticг sau prin alte mijloace care permit transferul acestor semnale оn scopul asigurгrii unei legгturi оntre doi sau mai mulюi beneficiari.
Оn domeniul militar ?i mai nou ?i оn societatea civilг termenul de telecomunicaюie a fost оnlocuit cu cel de comunicaюie dar fгrг a-?i schimba sensul iniюial. Оn continuare оn lucrare va fi utilizat termenul de comunicaюie (comunicaюii)

Mediul de transmisie reprezintг suportul fizic prin care circulг informaюiile оntre transmiюгtor ?i receptor оn cadrul unui sistem de comunicaюii iar parametrii electrici ai acestora au un rol definitoriu оn calitatea serviciilor realizate. Normele internaюionale definesc toюi parametrii de calitate ai transmisiilor ?i fac recomandгri ca оn funcюie de serviciul suportat sг se utilizeze unul sau altul dintre mediile de transmisie.
MEDII DE TRANSMISIE:
-CABLU: Torsadat, Coaxial, UTP, ;CABLU OPTIC ; MICROUNDE TERESTRE; MICROUNDE PRIN SATELIT;
-Unde scurte
-US RADIO
-Unde ultrascurte
-UUS
Оn funcюie de echipamentele utilizate, un mediu de transmitere poate asigura unul sau mai multe canale de comunicaюii