Legгtura

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Legгtura este definitг ca fiind contactul sau intercomunicaюia realizatг оntre elementele structurii de forюe care permite schimbul reciproc de informaюii оn scopul оnюelegerii unitare ?i corecte a misiunilor ?i acюiunii,
Legгtura trebuie sг fie continuг ?i reciprocг ?i sг permitг schimbul de informaюii оn volum complet, fгrг erori, la timp ?i оn format uniform acceptat ?i оnюeles.
Responsabilitatea pentru asigurarea legгturii revine astfel:
1. de la superior la subordonat;
2. de la stвnga la dreapta;
3. din spate cгtre оn faюг, pentru structurile de forюe de acela?i rang;
4. de la sprijinitor la sprijinit;
5. de la оnlocuitor la оnlocuit;
Оn general sunt considerate patru mari grupe de legгturi:
- legгtura nemijlocitг;
- legгtura prin ofiюeri sau grupe de legгturг;
- legгtura prin schimbul de documente. Se utilizeazг pentru aceasta mijloace mobile ?i mijloace po?tale;
- legгtura prin mijloace tehnice (telecomunicaюia).