Canalul de comunicaюii

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Canalul de comunicaюii оnseamnг o transmisie de semnale оntre douг puncte.
Canalul de comunicaюie este guvernat de mai mulюi parametri cum sunt: viteza de transmitere, banda de frecvenюг, rata erorilor, niveluri ale semnalului etc. Ace?ti parametri reprezintг indicatorii de calitate ai canalului ?i оn funcюie de ace?tia оl face recomandabil pentru anumite tipuri de servicii. Se deosebesc оn mod deosebit douг mari categorii de canale de comunicaюii:
-a. analogice, оn care semnalul se prezintг sub formг continuг ?i la care principalul parametru оl reprezintг banda de frecvenюг transmisг care se exprimг оn Hz. Caracteristic pentru acest tip de canal este telefonia.
-b. numerice, оn care semnalul circulг sub formг de impulsuri recunoscute prin cele douг simboluri ?0? ?i ?1?. Principalul parametru al acestor tipuri de canale оl reprezintг viteza de transmitere, care se exprimг оn bps (b/s) (biюi pe secundг). Echipamentele (mijloacele) de comunicaюii reprezintг acele elemente care permit circulaюia semnalelor prin mediile de transmisie ?i care asigurг serviciile de comunicaюii. Acestea sunt оmpгrюite оn douг mari categorii:
Echipamente ale mediilor de transmisie, care sunt destinate sг asigure transmiterea semnalelor оn mod specific pentru fiecare mediu de transmisie ?i sг permitг formarea canalelor de comunicaюii. Unele dintre aceste echipamente pot echipa mai multe medii de transmisie (ex. comutatoare, multiplexoare etc.), iar altele sunt specifice (ex. staюiile radio, staюiile radioreleu, staюiile pentru legгturi prin satelit etc.)
Echipamentele terminale, sunt acele dispozitive cu care se echipeazг canalul de comunicaюie ?i care permit prezentarea semnalelor electrice оn formг perceptibilг pentru utilizator: sunet, text sau imagine.